McTack!

Under våren 2013 har jag skrivit d-uppsats i marknadsföring på Företagsekonomiska institutionen Stockholms Universitet. Ämnet är såklart poddradio och har titeln  McTack: En analys av hur lyssnare tar emot kommersiella budskap i podcasts i syfte att kritiskt granska mediet som en fungerande marknadsföringskanal. 

Uppsatsen bygger på aktuell teori samt en attitydundersökning där 890 lyssnare till tre sponsrade podcasts besvarat en enkät online.

Resultaten är otroligt spännande!

I skrivande stund ligger uppsatsen hos examinator för bedömning och svar väntas innan midsommar. Håll tummarna! Därefter kommer jag publicera både resultaten och uppsatsen i sin helhet här. Nu är uppsatsen klar och kan läsas här:

Mobile-Radio på Konsthall C i Hökarängen

Idag besökte jag Konsthall C i Hökarhängen för att lyssna på en presentation av ljudkonstnärerna Sarah Washington och Knut Aufermann som berättade om sitt pågående konstprojekt Mobile-Radio. Nu är de i Sverige i två omgångar (de är tillbaka nästa gång i september) för att tillsammans med andra inbjudna ljudfantaster göra  ”Centrifug Radio Populär” som kommer sändas i konsthallen, på nätet och förhoppningsvis också via lokalradio i Stockholms söderförort. Efter presentationen fick jag möjlighet att prata lite mer med Sarah och Knut. Otroligt trevliga människor som också bjöd in mig att skicka lite ljudfiler som kan inkluderas i deras konstverk och radioprogram. Fortsättning följer …  men redan nu är mitt förslag att du lutar dig tillbaka och lyssna in den här Mobile-Radio sändningen med Willem de Ridder ”the fluxus godfather of radio art” inspelat på Weserburg Museum of Modern Art i Bremen, Tyskland tidigare i år:

fluxus

Willem de Ridder,  Sarah Washington och Knut Aufermann