McTack!

Under våren 2013 har jag skrivit d-uppsats i marknadsföring på Företagsekonomiska institutionen Stockholms Universitet. Ämnet är såklart poddradio och har titeln  McTack: En analys av hur lyssnare tar emot kommersiella budskap i podcasts i syfte att kritiskt granska mediet som en fungerande marknadsföringskanal. 

Uppsatsen bygger på aktuell teori samt en attitydundersökning där 890 lyssnare till tre sponsrade podcasts besvarat en enkät online.

Resultaten är otroligt spännande!

I skrivande stund ligger uppsatsen hos examinator för bedömning och svar väntas innan midsommar. Håll tummarna! Därefter kommer jag publicera både resultaten och uppsatsen i sin helhet här. Nu är uppsatsen klar och kan läsas här: